wdh

De dood in uw praktijk

Locatie:
De Zwanenhof
Organisatie:
Dr. G.J. van Hoytema Stichting
Doelgroep:
Huisartsen
Accreditatie:
3 uur
Datum
dinsdag 26 januari 2016
19.00-22.00 uur


De dood in uw praktijk

De cursus "de dood in uw praktijk" is specifiek ontwikkeld voor huisartsen (i.o) met het doel om het kennisniveau aangaande de verrichting (praktijk) en de afwikkeling (administratie) omtrent een lijkschouw te vergroten.

De cursus geeft inzicht in het verrichten van de lijkschouw in al zijn facetten, zoals bijvoorbeeld herkenning van postmortale verschijnselen, onderscheid tussen natuurlijk- en onnatuurlijk overlijden enz.. Voorts worden de wettelijke kaders van de lijkschouw en die rond het overlijden uiteengezet.

Deze cursus start met een (geaccrediteerde) vragenlijst (in te vullen door de deelnemers) waarbij de "parate” kennis vooraf wordt getoetst en wordt afgesloten met realistische casussen uit de praktijk, waarbij van de deelnemers wordt verwacht, de geboden lesstof te kunnen interpreteren en toe te passen.

De bijeenkomst wordt geleid door Marcel Duiveman, praktiserend huisarts, tevens werkzaam als praktiserend arts in een penitentiaire inrichting en als forensisch arts, en René Pieterman, gerechtelijk deskundige bij het Nederlands Forensisch Instituut, deskundigheid Kras-, Indruk- en Vormsporen en Microanalyse Invasieve Trauma’s.

Het geheel zal op een interactieve en ontspannen manier worden gepresenteerd.

DATUM
Dinsdag 26 januari 2016

LOCATIE

De Zwanenhof
Retraitehuisweg 6
7625 SL ZENDEREN

TIJD

19.00-22.00 uur

KOSTEN
€ 125,00

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN
Voor meer informatie klik hier of neem contact op met Ada Marres-de Boer

Postbus 89, 7500 AB  ENSCHEDE
T: 053-4892409
e-mail: a.a.marres-deboer@misc.utwente.nl
website: www.hoytemastichting.nl