wdh

Scholing kindermishandeling en huiselijk geweld

Locatie:
De Zwanenhof
Organisatie:
CHPA
Doelgroep:
Huisartsen, CHPA-huisartsen, CHPA-doktersassistenten en CHPA VS/PA
Accreditatie:
3 uur
Datum
maandag 14 maart 2016
Tijd 17.30 - 21.30 uur

DATUM
maandag 14 maart 2016

PROGRAMMA

17.30 – 18.00 uur          Inloop met soep & broodjes

18.00 – 18.15 uur          Opening met introductie over de meldcode en kindcheck
Mw . Ingeborg van Lingen, huisarts en regionaal ambassadeur kindermishandeling

18.15 – 18.25 uur          Kennismaking met aandachtsfunctionarissen CHPA, toelichting opprogramma
                                   
Leden van de CHPA werkgroep kindermishandeling

18.25 – 21.30 uur          Workshop programma (er wordt gerouleerd), koffiepauze tussendoor.

·         Bespreekbaar maken van signalen en vermoedens (75 minuten)
Mw. Drs. Marike van Gemert en mw. Drs. Mechel Mangelmans, beiden trainer/coach op het gebied van bespreekbaar maken van kindermishandeling.

 

·         Casuïstiek (25 minuten)
Mw. Renske Rijlaarsdam, kinderarts ZGT

 

·          Advies vragen en melden bij Veilig Thuis Twente (25 minuten)
Medewerker crisisdienst Veilig Thuis Twente

 

·         Herkennen van signalen (25 minuten)
Mw. Liesbeth Habraken, vertrouwensarts Veilig Thuis Twente

21.30 – 22.00 uur:         Afsluitende borrel (optioneel)

KOSTEN
Er worden geen kosten in rekening gebracht

ACCREDITATIE
3 uur

INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via secretariaat@chpalmelo.nl