wdh

CAHAG nascholing REDUX, herkennen en behandelen van exacerbaties

Locatie:
Volgt
Organisatie:
AstraZeneca i.s.m. THOON en FEA
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners
Accreditatie:
2 uur
Datum
dinsdag 9 februari 2016
17.30-21.10 uur

Namens THOON en FEA bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan bovengenoemde nascholing.

DATUM:
Dinsdag 9 februari 2016

Locatie:
Wapen van Delden, Langestraat 242, 7491 AN Delden

PROGRAMMA:
17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.00 uur Module 1 (40 min): Wat is een exacerbatie en hoe stel je de ernst ervan vast?
18.40 uur Module 2 (45 min): Exacerbatiemanagement: het gesprek met de patiënt
19.25 uur Module 3 (45 min): Exacerbatiemanagement: de praktijkorganisatie
20.10 uur Einde scholing

KOSTEN:
De kosten voor de totale cursus (module 1 t/m 3) is € 50,00 per deelnemer.

DOCENTEN:
Jan Rauws, kaderhuisarts Almelo
Hans Timmer, longarts, Hengelo

"REDUX is het project van de CAHAG in samenwerking met AstraZeneca, Boehringer Ingelheim en GSK om door scholing van zorgverleners en educatie van patiënten exacerbaties in de eerste lijn eerder te herkennen én te behandelen”.

Redux staat voor REDUcing eXacerbations

Onderwijsdoelen:
Na het volgen van deze scholing kan de cursist:

Module 1: De kenmerken van een milde, een matig-ernstige en een ernstige exacerbatie bij COPD benoemen en uitleggen wat dit voor het te voeren beleid betekent
Module 2: Een exacerbatieherkenning- en actieplan in samenspraak met de patiënt opstellen
Module 3: toelichten wat er op organisatorisch terrein in de eigen praktijk moet gebeuren om het exacerbatiemanagement te optimaliseren.

Methode:
U ontvangt tijdens de nascholing een cursusmap. Deze cursusmap bevat herken- en actieplannen met bijbehorende instructie om in de praktijk mee te werken. Tevens bevat de map materialen voor het onderzoek aan het LUMC. Dit onderzoek moet aantonen of het "werken volgens REDUX” inderdaad het aantal dagen dat patiënten met een exacerbatie wachten voordat ze hulp zoeken, vermindert.

INSCHRIJVEN:
AstraZeneca is overgestapt op digitaal inschrijven. Dit heeft voor u als voordeel dat:
u zich zeer eenvoudig online inschrijft (en indien noodzakelijk uw inschrijving online kunt annuleren);
u per email een bevestiging en herinnering ontvangt.
Om u in te schrijven dient u éénmalig een account aan te maken op de website van www.nascholingen.nl. Hier vindt u ook nadere uitleg hoe u eenmalig uw account aanmaakt. Nadat u uw account heeft aangemaakt, vergeet u dan niet alsnog in te schrijven voor deze nascholing. U ontvangt altijd een bevestiging van uw inschrijving.

Heeft u nog vragen, neem dan tijdens kantooruren contact op met AstraZeneca, Hedy Suurland, 079 363 21 82.