wdh

Leergang ouderengeneeskunde: Laego Bouwstenen

Locatie:
Hotel Hengelo (Van der Valk)
Organisatie:
THOON
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners
Accreditatie:
16 uur
Datum
dinsdag 5 juli 2016
Deze scholing bestaat uit 4 delen: 17 mei, 7 juni, 21 juni en 5 juli 2016
In het najaar wordt deze leergang nogmaals aangeboden.

DATUM
17 mei, 7 juni, 21 juni en 5 juli 2016

Tijd:
17.15-21.45 uur

Locatie:
Hotel Hengelo

PROGRAMMA
De komende jaren zal het aantal ouderen en chronisch zieken sterk toenemen. Ook de groep ouderen die als kwetsbaar wordt gezien zal groeien. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen zal deze groep-vaak met complexe zorgvragen- vaker thuis blijven wonen. Hierdoor ziet u steeds meer  kwetsbare ouderen op het spreekuur in de huisartsenpraktijk of in de thuissituatie. Hoewel huisartsgeneeskunde voor ouderen zich – zolang mensen vitaal zijn – inhoudelijk op veel onderdelen niet onderscheidt van huisartsgeneeskunde voor andere patiënten, kent de zorg voor deze kwetsbare groep toch een aantal bijzondere karakteristieken.

Hoe gaat u daadkrachtig aan de slag met ouderenzorg?
Werkt u samen met andere professionals? Met het ziekenhuis? Of met mantelzorgers? Is er samenwerking met de gemeente? Wie en wat heeft u daarbij nodig? En hoe communiceert u met elkaar?

Het NHG, Leerpunt KOEL en DOKh hebben de handen ineen geslagen om, samen met de expertgroep Laego, onafhankelijke, actuele en praktijkgerichte nascholing te ontwikkelen voor huisartsen en praktijkverpleegkundigen Ouderenzorg (hierna te noemen PVK-O).
De leergang voor huisartsen is ontwikkeld door het NHG, voor PVK-O door Leerpunt KOEL en DOKh. Het programma is zo opgebouwd dat er optimale afstemming is tussen de modulen uit beide leergangen en de huisarts en PVK-O de inzichten kunnen toepassen op de eigen praktijk.

THOON gaat deze leergang in het voor-en najaar aanbieden.

Voor wie is deze leergang bedoeld?
De leergang is bedoeld voor de huisarts en BIG-geregistreerde PVK-O  werkzaam in een huisartsenpraktijk aangesloten bij THOON.

Wat biedt deze leergang u?
Door deze leergang kunt u meer kennis en vaardigheden verkrijgen in uw aanpak in de ouderengeneeskunde.
Door interactieve werkvormen (groepsdiscussie, opdrachten in kleine groepen) en praktijkopdrachten kunt u uw persoonlijke en praktische competenties op het gebied van ouderengeneeskunde verdiepen en verbreden. U leert in een vaste groep met een vaste begeleider. Wat u aangereikt krijgt is direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk. De leergang biedt een inspirerend programma met medewerking van regionale docenten zoals een kaderhuisarts ouderengeneeskunde, apotheker en specialist ouderengeneeskunde; experts op hun vakgebied.
De grote gebieden in de ouderengeneeskunde komen aan de orde en daarmee het merendeel van de problemen.
Kortom, een praktische leergang voor inspiratie, kleinschalig en van hoog niveau.

Opzet van de leergang

De leergang bestaat uit twee parallelle programma’s voor huisarts en PVK-O.
Dit zijn vier bijeenkomsten van elk vier uur. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, afgewisseld met plenaire sessies. Deze uitdagende, praktische leergang is een aanvulling op de kennis en ervaring binnen uw vakgebied. Tijdens iedere bijeenkomst wordt door een inhoudsdeskundige een inleiding of een toelichting gegeven.
Huiswerk: voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt u gevraagd een voorbereidende opdracht te maken.

KOSTEN
€ 150,00

ACCREDITATIE
De leergang is voor huisarts en PVK-O geaccrediteerd voor 16 uur

CONSULENTEN
Kaderhuisartsen ouderenzorg:  mevr. Beate Bijl, mevr. Marieke van Gerwen
Apotheker: mevr. Rikie Elling
Specialist ouderengeneeskunde: René Loman
Het gedeelte voor de PVK-O wordt verzorgd door dhr. Geert van Dijk, huisarts en medeontwikkelaar van de leergang voor de PVK-O.

INSCHRIJVEN
U kunt zich via de THOON website aanmelden voor deze leergang.
Daar vindt u ook een nadere uitleg over de inhoud van de 4 bijeenkomsten.