wdh

Verdiepende scholing CVRM

Locatie:
Resort Bad Boekelo
Organisatie:
THOON
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners
Accreditatie:
9 uur
Datum
woensdag 26 oktober 2016
17.30-21.30 uur
Deze scholing bestaat uit 3 data: 28 september, 5 en 26 oktober 2016


THOON zal een verdiepende scholing CVRM gaan organiseren.
Deze verdiepende scholing bestaat uit drie modules op drie verschillende data.
De scholing is mede ontwikkeld door de  HartVaatHag.
Bij voldoende belangstelling zal dezelfde cursus in het najaar nogmaals gegeven worden, maar dan in de middaguren.
Tevens zal in het najaar een basiscursus CVRM gegeven worden voor praktijkassistentes die een rol spelen in het categorale spreekuur CVRM in de huisartsenpraktijk.

DATUM

28 september, 5 en 26 oktober 2016

Tijd:
13.30-17.00 uur

Locatie:
Hotel v.d. Valk te Hengelo

Doelgroep:
Deze scholing is bedoeld voor huisarts en POH met als aandachtsgebied CVRM en/of diabetes

Docent:
Andrew Oostindjer, kaderhuisarts hart- en vaatziekten

PROGRAMMA
Inhoud van de modules

Module 1 (18 mei): CVRM (Primaire en Secundaire preventie)
Besproken wordt de identificatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met doorgemaakte hart- en vaatziekten en patiënten met een verhoogd risico hierop. Aan de hand van casuïstiek wordt u door de NHG-standaard CVRM geleid.
U leert tevens hoe het cardio vasculair risico management geïndividualiseerd kan worden en hoe om te gaan met specifieke groepen: ouderen, jongeren, vrouwen, allochtonen en diabeten. Onderwerpen zijn:
-    medicamenteuze behandeling van hypertensie en hypercholesterolemie;
-    specifieke problemen als therapie resistentie, bijwerkingen van medicatie en polyfarmacie;
-    lifestyle adviezen en begeleiding;
-    regionale afspraken met de tweede lijn over CVRM.

Module 2 (25 mei): Hart- & vaatziekten: Atrium Fibrilleren en Beroerte
Tijdens deze avond wordt aan de hand van de nieuwe NHG-standaarden atriumfibrilleren en beroerte ingegaan op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze aandoeningen.
Na deze bijeenkomst bent u up-to-date en heeft u tools aangereikt gekregen voor de behandeling en begeleiding van de AF patiënt in de dagelijkse praktijk.
Onderwerpen zijn:
-    NOAC’s;
-    Regionale afspraken met de cardiologen en neurologen op het gebied van atrium fibrilleren en beroerte;
-    wat doet u als POH als u tijdens een reguliere controle atriumfibrilleren tegenkomt?
-    Wat zijn belangrijke aandachtspunten om op te letten tijdens het spreekuur?
-    Hoe herkent u atriumfibrilleren?
-    Wat is de CHADSVASC score?
-    NHG standaard beroerte

Module 3 (1 juni): Hart- & vaatziekten: Hartfalen en Perifeer Arterieel Vaatlijden
In het huidige zorgsysteem zal er steeds meer gevraagd gaan worden van de eerste lijn. Ook hartfalen (als aandoening en/of als co morbiditeit) zal vaker behandeld moeten gaan worden in de huisartsenpraktijk.
Onderwerpen:
-    NHG-richtlijn hartfalen
-    medicamenteuze en niet-medicamenteuze adviezen
-    handvatten en valkuilen in de behandeling

In de herziene NHG standaard Perifeer arterieel vaatlijden wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen acute ischemie, claudicatio intermittens en kritieke ischemieën. Tijdens deze scholing wordt de diagnostiek en (multidisciplinaire) behandeling besproken. Er zal worden ingegaan op Onderwerpen:
-    medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling
-    gesuperviseerde looptraining
-    afspraken die in ontwikkeling zijn met de vaatchirurgen uit de regio.

KOSTEN
€ 160,- voor 3 modules (inclusief broodjesbuffet)

ACCREDITATIE
Ja

INSCHRIJVEN
Volgt.