wdh

CVRM voor assistentes

Locatie:
Ambiq, 4de verdieping
Organisatie:
THOON
Doelgroep:
Doktersassistenten
Accreditatie:
2 uur
Datum
donderdag 1 december 2016
18.30-21.30 uur

DATUM:
1 december 2016
 
Tijd:
18.15 uur inloop en registratie
18.30 uur start scholing
21.30 uur einde
 
Locatie:
Ambiq gebouw 4e verdieping
Sabina Klinkhamerweg 21
7555 SK  Hengelo
 
 
PROGRAMMA:
Inhoud van de scholing:
Het CVRM spreekuur is een veel omvattend spreekuur. Naast de juiste inhoud is de organisatie in de praktijk en de samenwerking met andere disciplines essentieel om de zorg aan de patiƫnt goed te kunnen verlenen.
In deze scholing wordt ingegaan op de NHG richtlijn CVRM en leert men hoe een goed gestructureerd spreekuur op te zetten.
Daarnaast zal worden ingegaan op de rol van THOON in de ketenzorg,  en het samenwerken met de POH binnen het categoraal spreekuur CVRM.
 
Leerdoel
De cursist krijgt inzicht in de theorie van de NHG standaard, het opstellen van het risicoprofiel, het communiceren van de risicoschatting, inhoudelijke zaken rondom het spreekuur en het organiseren
ervan in de huisartsenpraktijk.

KOSTEN:
€ 40,-  (incl. btw)
 
ACCREDITATIE:
Deze scholing is voor 2 punten geaccrediteerd bij de NVDA
 
DOCENTEN:
Paulien Flierman
Mieke Wijnen
 
INSCHRIJVEN:
Via de website van THOON.
Bij grote belangstelling wordt deze scholing herhaald.