wdh

Kroezeboom 2016 DA

Locatie:
De Uitkijk
Organisatie:
WDH Almelo
Doelgroep:
Doktersassistenten, Praktijkondersteuners
Accreditatie:
3 uur
Datum
donderdag 24 november 2016


De WDH Almelo nodigt u en uw assistente(s) voor de vierde keer van harte uit om deel te nemen aan deze fantastische geaccrediteerde en gevarieerde nascholing. Op beide dagen is er eenzelfde cursus met een gezamenlijk buffet voor huisartsen en assistentes, waardoor het voor de gehele praktijk/hagro/regio mogelijk is om bij deze nascholing aanwezig te zijn.

VOOR DE HUISARTSEN:


Forensische geneeskunde:
De overledene, niet altijd natuurlijk overleden.

Dermatologie:

"Ach, weer zo'n gat bij een opgezet vat"
De laatste stand van zaken bij varices en ulcus cruris

Radiologie:

Moderne technieken: Emiel Sturm, interventieradioloog in het MST, zal ons bijpraten over de wondere wereld van intra-arteriële trombectomie na een CVA. Aan de hand van o.a. dia’s en filmpjes wordt de logistiek en behandeling toegelicht. Het belooft een interessant uurtje te worden!

Oogheelkunde:

"Het zijn wel mijn ogen, dokter!”
Een heldere kijk op visusklachten en het rode oog door Han ter Horst.


VOOR DE ASSISTENTES:
Drugs:
Henk-Willem Altena van Tactus kan ons een heleboel vertellen over de werking en gevolgen van verschillende drugs.

KNO:
Het oor van binnen bekijken, maar wat zie je daar?

Programma huisartsen 22 en 24 november:

13:30-14:00 uur    Ontvangst
14:00-15:30 uur    Forensische geneeskunde
15:30-15:50 uur    Pauze
15:50-17:20 uur    Dermatologie
17:20-18:30 uur    Gezamenlijk buffet met assistenten
18:30-19:30 uur    Radiologie
19:30-19:50 uur    Pauze
19:50-20:50 uur    Oogheelkunde
20:50-21:00 uur    Evaluatie en afsluiting

Programma assistenten 22 en 24 november:

13:30-14:00 uur    Ontvangst
14:00-15:30 uur    Drugs
15:30-15:50           Pauze
15:50-17:20 uur    KNO
17:20-18:30 uur    Gezamenlijk buffet met huisartsen

AANMELDEN
Aanmelden kan via de link onder of bovenaan deze pagina of via het inschrijfformulier dat samen met de uitnodiging verzonden is.

ACCREDITATIE
Voor de huisartsen is deze nascholing voor 6 uur geaccrediteerd door de instellingsaccreditering van de WDH Twente afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

Voor de assistentes is deze nascholing geaccrediteerd voor 3 uur door het CADD van de NVDA.
Registratie van de punten is alleen mogelijk door uw KABIZ nummer op de presentielijst te zetten.

KOSTEN
Deelname kosten voor huisartsen zijn €100,- p.p. en voor assistentes €55,- p.p.
U kunt bij het digitaal inschrijven betalen middels IDEAL of 'anders', dan ontvangt u een factuur.
Indien u zich inschrijft middels het inschrijfformulier tekent u voor een automatische machtiging.

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen en/of vragen over uw inloggegevens kunt u zich wenden tot het WDH bureau, telefoon 074 - 256 83 31 of nascholingen@huisartsenkringtwente.nl.

Met vriendelijke groet,
De Kroezeboom commissie 2016:
Ruth Boeve-Smit, Meta Feith, Rozemarijn Hamming,
Annemieke Koene-Kreuwel, Corine Martens,
Albert Oortgiesen, Betsie Timmer, Sandra Hendriks & Roelof Welling   

Wijzigingen voorbehouden.