wdh

Kroezeboom 2017 HA

Locatie:
Polman stadion Heracles
Organisatie:
WDH Almelo
Doelgroep:
Huisartsen
Accreditatie:
5 uur
Datum
dinsdag 14 november 2017
 
 
 
 
De WDH Almelo nodigt u en uw assistente(s) voor de vijfde keer van harte uit om deel te nemen aan deze fantastische geaccrediteerde en gevarieerde nascholing. Op beide dagen is er eenzelfde cursus met een gezamenlijk buffet voor huisartsen en assistentes, waardoor het voor de gehele praktijk/hagro/regio mogelijk is om bij deze nascholing aanwezig te zijn.

VOOR DE HUISARTSEN:
Psychiatrie:
SOLK-patiënten: Onbegrepen en vaak onbemind...
Door Anne Neeltje Scholte, psychiater ZGT Almelo.  Zij  zal ons tips en tricks aan de hand doen om met deze grote groep mensen binnen onze populatie om te gaan.
 
Neurologie/Slaappoli:
Slaapproblemen zijn voor veel mensen een nachtmerrie. Ze kom
en veel voor in de huisartsenpraktijk.
Een onderwerp waar veel over te vertellen valt, slaapverwekkend?
Door Loes Reichman neuroloog en Somnoloog ZGT Almelo.

Gynaecologie:
DRAAG WEER WIT!
Door Marco Sikkema, gynaecoloog, over cyclusstoornissen.
 
Reumatologie:
Hetty Baan, reumatoloog  van het ZGT, zal u meenemen in het reumatische landschap, waarbij de aandacht met name naar jicht gaat
 
 
VOOR DE DOKTERSASSISTENTEN:
 
Dermatologie:
Plekjes en vlekjes, wratjes en moedervlekken.
Dr Ossenkoppele, dermatoloog van het ZGT, laat aan de hand van dia’s allerlei goed- en kwaadaardige plekjes de revue passeren.
 
Psychiatrie:
Alle mensen hebben hun eigen persoonlijkheid. Hoe kan ik er het beste mee omgaan? Wat moet ik wel of juist niet zeggen tegen mensen met een bepaalde persoonlijkheidsstoornis? Door o.a. Dr. Stienen, psychiater ZGT.
 
 
Programma huisartsen 14 en 16 november:
HUISARTSEN 
13:30-14:00 uur Ontvangst
14:00-15:30 uur Psychiatrie
15:30-15:50 uur Pauze
15:50-17:20 uur Reumatologie
17:20-18:30 uur Gezamenlijk buffet met assistenten
18:30-19:30 uur Gynaecologie
19:30-19:50 uur Pauze
19:50-20:50 uur Neurologie
20:50-21:00 uur Evaluatie en afsluiting
 

Programma assistenten 14 en 16 november:
ASSISTENTEN 
13:30-14:00 uur  Ontvangst
14:00-15:30 uur  Dermatologie
15:30-15:50 uur  Pauze
15:50-17:20 uur  Psychiatrie
17:20-18:30 uur  Gezamenlijk buffet met huisartsen

ACCREDITATIE

Voor de huisartsen is deze nascholing voor 5 uur geaccrediteerd door de instellingsaccreditering van de WDH Twente afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

Voor de assistentes is deze nascholing geaccrediteerd voor 3 uur door het CADD van de NVDA.
Registratie van de punten is alleen mogelijk door uw KABIZ nummer op de presentielijst te zetten.

KOSTEN
Deelname kosten voor huisartsen zijn €100,- p.p. en voor assistentes €55,- p.p.
U kunt bij het digitaal inschrijven betalen middels IDEAL of 'anders', dan ontvangt u een factuur.
Assistenten kunnen zich ook inschrijven middels het inschrijfformulier, waarbij getekend moet worden voor een automatische machtiging.

INSCHRIJVEN
Aanmelden kan via de link onder of bovenaan deze pagina. Assistentes kunnen ook het inschrijfformulier invullen en dit mailen naar: nascholingen@huisartsenkringtwente.nl of faxen naar: 074- 291 75 35
 
INLICHTINGEN
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH bureau, telefoon 074 - 256 83 31 of nascholingen@huisartsenkringtwente.nl.


Met vriendelijke groet,
De Kroezeboom commissie 2017:
Ruth Boeve-Smit, Meta Feith, Rozemarijn Hamming,
Annemieke Koene-Kreuwel, Corine Martens,
Betsie Timmer, Sandra Hendriks & Roelof Welling

Wijzigingen voorbehouden.