wdh

Kwartetten met oncologie 2017

Locatie:
ZGT Hengelo, Albert Schweitzerzaal
Organisatie:
WDH Midden Twente i.s.m. ZGT
Doelgroep:
Huisartsen
Accreditatie:
2 uur
Datum
maandag 9 oktober 2017

Uitnodiging interactieve nascholing:   
 
"Kwartetten met oncologie" 

Datum: maandag 9 oktober 2017                                                  
Tijd: 18.30  uur inloop, start programma 19.00 uur
Plaats: ZGT Hengelo, Albert Schweitzer zaal
Aanmelding via: boven- en onderstaande blauwe balk

Geachte collegae,

De WDH Midden-Twente en de oncologen nodigen u, mede namens bureau ZGT lijn 1-2, van harte uit voor een avondje "kwartetten”. 
Dit is een voor velen reeds bekende nascholingsvorm waarin kleine groepen huisartsen in carrousel vorm verschillende workshops volgen:  kleinschalig en interactief, huisartsgericht, direct toepasbaar in de praktijk, state of art.
De uitnodiging geldt voor alle huisartsen uit Midden-Twente en regio Almelo.

Onderwerpen:
1. Belangrijke weetjes rondom patiënten die immunotherapie behandelingen ondergaan
2. Ondersteunende zorg (psob, fysiofit, terug naar evenwicht..) zowel tijdens als na afronding systemische behandelingen (adjuvante en palliatieve setting)
3. Palliatieve-  en alternatieve zorg (o.a. rariteitenkabinet) voor oncologische patiënten
4. Plenaire sessie m.b.t. samenwerking tussen 1e en 2e lijn en hoe bespreek en weeg je behandelingsmogelijkheden met de patiënt

Ontvangst vindt plaats vanaf 18.30 uur tot 19.00 uur met soep en broodjes in de Albert Schweitzerzaal.
Het programma start om 19.00 uur.
Er zijn drie rondes van 30 minuten met een korte wisselpauze,; vanaf circa 20.30 uur tot 21.00  uur er een gezamenlijke sessie in de Albert Schweitzer en aansluitend vindt de afsluiting plaats onder genot van een borrel en hapjes plaats.

Accreditatie: 2 punten
Graag tot 9 oktober!
         
Voorbereidingscommissie "kwartetten met oncologen”,
     
Cees van den Helder  (WDH huisarts)
Frank Waanders (WDH huisarts)
Martijn van der Waart (WDH huisarts) 
Ester Siemerink (oncoloog)  
Nicole Wekamp (relatiebeheerder ZGT lijn 1-2