wdh

Heidag huisartsen Midden Twente

Locatie:
Het Seminar
Organisatie:
Huisartsenkring Twente
Doelgroep:
Huisartsen Midden Twente
Accreditatie:
Datum
woensdag 15 november 2017
Tijdstip: 14:00-20:00 uur

Beste collega uit Midden Twente,

Zoals vorige week is aangekondigd bij deze de definitieve uitnodiging voor de heimiddagen van de nieuw te vormen Huisartsen Organisatie Midden Twente (HOMT). Een nieuw te vormen organisatie, bedoeld om de huisartsen van Midden Twente een duidelijke stem, een herkenbaar gezicht en een sterke arm te geven. 

Zoals jullie via de hagro-vertegenwoordigers al hebben gehoord en hopelijk al uitgebreid met elkaar hebben besproken wordt er gesproken over het opzetten van de HOMT. Met als doel huisartsen in de regio Midden Twente meer invloed te laten hebben op het beleid van de huisartsenorganisaties in de eigen regio, een betere gesprekspartner te zijn voor de partners, zoals de ziekenhuizen en de gemeente en daarnaast maar minstens even belangrijk, de bestuurlijke drukte te verminderen.

Met de resultaten van de hagro-vertegenwoordigers vergadering van 21 juni en van de enquêtes hebben we twee heimiddagen voorbereid. Graag nodigen we jullie allen uit om één van de twee heimiddagen aanwezig te zijn om met elkaar te praten over wat jij zou verwachten van deze organisatie. Voor de deskundige begeleiding van deze middagen hebben we Ger Plat ingeschakeld. Hij heeft veel ervaring op dit gebied (http://ctgroep.nl/index.php/ ct-over-ct-groep/ct-onze- mensen/ct-ger-plat) .

Op de heidagen gaan we informatie verzamelen, waarmee na afloop een werkgroep aan de slag kan. Zij krijgen de opdracht om hiermee een ontwerp te maken voor het samenwerkingsverband HOMT en een plan van aanpak om dit te realiseren. Met behulp van diverse actieve werkvormen gaan we aan de slag met een aantal belangrijke vragen:

·         Voor welke uitdagingen, voortvloeiend uit belangrijke ontwikkelingen rond de huisartsenzorg in Twente, is de HOMT het antwoord?

·         Kies positie (want wie geen positie kiest krijgt er eentje toegewezen)!: de kern van deze vraag is; wat beloven jullie aan de patiënten en de belangrijke kernpartners? Hoe ziet het wenkend perspectief er uit; welke positie krijgt de HOMT in het regionale speelveld?

·         Hoe moeten we ons zelf organiseren om dit wenkend perspectief te bereiken?

Aan het einde van het jaar kan dan het draaiboek klaar liggen voor een Huisartsen Organisatie Midden Twente!

De middagen zullen plaats vinden op 15 november en 12 december van 14.00-20.00 uur in het Seminar te Zenderen en er zal een diner zijn.

Voor deze middagen worden alle huisartsen uitgenodigd uit Midden Twente: van Diepenheim tot Dinkelland, en daarbij ook de leden van de Wagro, de waarnemende huisartsen die de bedoeling hebben in dit deel van Twente te blijven en de huisartsen van de toekomst zijn.

Je kan je aanmelden voor deze heimiddagen via de nascholingswebsite:

Ø  Aanmelden voor de heimiddag van woensdag 15 november: http://www.wdhtwente.nl/52-768-heidag-huisartsen-midden-twente.html

Ø  Aanmelden voor de heimiddag van dinsdag 12 december: http://www.wdhtwente.nl/52-769-heidag-huisartsen-midden-twente.html

 

Met vriendelijke groet,

 

 

De werkgroep Huisartsen Organisatie Midden Twente

 

Marco Krukerink

Jeanette Silvius

Suzan van Vliet

Jan Anne Wind

Jorg Arends