wdh

Krentenwegge 2018 HA

Locatie:
Het Wapen van Beckum
Organisatie:
WDH Midden Twente
Doelgroep:
Huisartsen
Accreditatie:
6 uur
Datum
donderdag 31 mei 2018

De WDH Midden-Twente nodigt u en uw assistente - voor de 23ste keer - van harte uit om deel te nemen aan deze fantastische geaccrediteerde en gevarieerde nascholing

 

ONDERWERPEN HUISARTSEN

 

"SOLK-patiënten: Onbegrepen en vaak onbemind...”
Door Anne Neeltje Scholte, psychiater ZGT Almelo.  Zij  zal ons tips en tricks aan de hand doen om met deze grote groep mensen binnen onze populatie om te gaan.

"PSA en CAD, een blok aan ’t been”

Urologen ZGT over prostaten, katheters en aanvullend onderzoek.

 

"Euthanasie, waar lopen we tegenaan?”

Ivonne Colijn, psychiater Mediant en Yvonne Schilthuis kaderarts palliatieve zorg praten ons bij over de grenzen van euthanasie.

 

"Dokter, mijn dikke teen doet zeer!”

Hetty Baan en Cees Haagsma reumatologen van het ZGT, nemen ons mee in het reumatische landschap, waarbij de aandacht met name naar jicht gaat.

 

PROGRAMMA huisartsen:

08.00- 8.30 uur        ontvangst huisartsen met krentenwegge

08.30-10.00 uur       SOLK

10.00-10.30 uur       pauze

10.30-12.15 uur       Urologie

12.15-13.30 uur       lunch

13.30-15.00 uur       Euthanasie/voltooid leven

14.45-15.00 uur       pauze  

15.30-17.00 uur       Reuma

17.00-17.15 uur       evaluatie en afsluiting

 
 
U kunt zich digitaal aanmelden middels boven- en onderstaande blauwe balk. Mocht dit niet lukken, kunt u contact opnemen met het WDH bureau, telefoon 0742568331 of nascholingen@huisartsenkringtwente.nl