wdh

Specialistische opleiding Stoppen met Roken

Locatie:
Ambiq, 4de verdieping
Organisatie:
THOON
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners
Accreditatie:
Datum
dinsdag 15 mei 2018
Tijd: 17.30-21.30 uur
De scholing bestaat uit 4 dagdelen: 5 april, 19 april, 15 mei en 29 mei 2018


Stoppen met roken is een belangrijk onderdeel van lifestyle verandering. Daarom biedt THOON, op veler verzoek, een scholing aan bedoeld voor diegene die SMR begeleiding geeft of gaat geven.

DATUM
De deskundigheidsbevordering/scholing bestaat uit 4 avonden.

De bijeenkomsten zijn in 2018  gepland op:
5 april
19 april
15 mei
29 mei
 
Tijd:
17.30-18.00 uur registratie en soep met broodjes
18.00-21.30 uur programma

Locatie:
Ambiq gebouw, 4e verdieping. Sabina Klinkhamerweg 21 te Hengelo.

Trainer:
Henk-Willem Altena, trainier/psycholoog bij Tactus Verslavingszorg.

Doelgroep:
Huisarts en poh-s die SMR begeleiding geeft of gaat geven.

PROGRAMMA

Doelstelling
De poh somatiek/huisarts kan na afloop van de scholing:
- benoemen wat verslaving als hersenziekte inhoudt en wat daarvan de consequenties zijn voor patiënt en omgeving
- enkele methodieken benoemen en hanteren bij niet-medicamenteuze interventies het nut van Motiverende Gespreksvoering verwoorden voor de patiënt en zichzelf benoemen
- leidende principes van Cognitieve Gedragsbeïnvloeding en Motiverende Gespreksvoering benoemen en deze praktisch integreren in het gebruik van niet-medicamenteuze interventies
- verwoorden waarom de kans op het gewenste gedrag bij de patiënt vele malen groter is wanneer hij/zij zelf aan de slag gaat met zelfgekozen argumenten voor verandering.
- aangeven of hij/zij nu beter in staat is een herstelproces richting te geven.

Bijeenkomst 1: Kennis van verslaving als hersenziekte en bespreken van rookgedrag.
Bijeenkomst 2: Praktisch aansluiten bij de cliënt d.m.v. methodieken en Motiverende Gespreksvoering
Bijeenkomst 3: Praktisch aansluiten bij de cliënt d.m.v. methodieken en Motiverende Gespreksvoering
Bijeenkomst 4: Folluw-up bijeenkomst
 
INSCHRIJVEN
via de website van THOON