wdh

Ontwikkeling en problematiek in het sociaal domein

Locatie:
Universiteit Twente
Organisatie:
WDH Enschede i.s.m. gemeente Enschede
Doelgroep:
Huisartsen
Accreditatie:
2 uur
Datum
donderdag 31 mei 2018

Uitnodiging  voor Enschedese huisartsen
 
Ontwikkelingen in het Sociaal domein Enschede Samenwerking wijkteams - huisartsen   
 
Datum: 31 mei 2018

Tijdstip: 17.30 uur – 20.00 uur 

 17:00 uur - 17:30 uur: Inloop met soep en broodjes

Locatie:  UT – Drienerburght, Drienerlolaan 5 Enschede
 
Doelen bijeenkomst:

· Huisartsen zijn op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein in Enschede

· Wijkteams en huisartsen weten elkaar op het juiste moment te vinden
 
 
Programma  
17:00 uur            Inloop met soep en broodjes  
Plenair  
17:30 uur            Welkom door de wethouder Eelco Eerenberg (o.v.)

17:40 uur            Stavaza en ontwikkelingen in het sociaal domein in Enschede  Ineke
                             Kleine, manager   Wijkteams Enschede 

 18:30 uur           korte pauze

In gesprek  

18:45 uur             In gesprek aan drie casuïstiek tafels

· Jeugdproblematiek

· Een Multi probleem gezin

· De kwetsbare oudere

Plenair  
19:45 uur            Terugkoppeling met drankje  
20:00 uur            Einde

 
Kosten: deze nascholing wordt u kosteloos aangeboden. ( Voor niet-leden is de deelnemersbijdrage vastgesteld op €50,- p.p.)  
Aanmelden: graag via bovenstaande blauwe balk.
Accreditatie: deze nascholing is voor 2 uur geaccrediteerd
 
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH bureau, telefoon 074 256 83 31 of nascholingen@huisartsenkringtwente.nl