wdh

Aanvraag accreditatie EADV

Aanvraag accreditatie EADV 
Titel nascholing/Naam groep * 
Type nascholing *  nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/accreditatie per bijeenkomst
e-learning/schriftelijke nascholing
nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/accreditatie voor totaal
Omschrijving leerdoelen * 
Locatie 
Opmerkingen 
Startdatum * 
Einddatum * 
Starttijd * 
Eindtijd * 
Wordt deze nascholing gesponsord?  Ja
Nee
Zo ja, naam sponsor(s) 
Is de cursus eerder geaccrditeerd?  Ja
Nee
Zo ja, onder welk nummer 
Welke onderwerpen worden behandeld in de bijscholing? * 
Hoe luiden de leerdoelen uitgewerkt naar de verschillende cursusonderdelen? * 
Hoe sluit de keuze voor de didactische werkvormen aan bij de geformuleerde leerdoelen? * 
Uit hoeveel studieuren (exclusief pauzes) bestaat de nascholing? * 
Waarop is de inhoud van het programma gebaseerd? * 
Voeg hier het programma toe: * 
Voeg hier de presentatie toe: 
Hoe worden de leervorderingen van de deelnemers getoetst? * 
Welke mogelijkheden voor follow-up biedt het programma? * 
Deelnemersbijdrage: * 
Zoektermen nascholingsagenda (onderwerpen, aandachtsgebieden, subspecialismen, etc.) *  Organisatie gebonden domein
Professie gebonden domein
Zorgvrager gebonden domein
Naam en voorletters aanvrager * 
E-mailadres aanvrager * 
E-mailadres *
 

* Deze velden zijn verplicht.