wdh

Aanvraag accreditatie V&V

Klik hier voor de TOELICHTING op invullen vraag COMPETENTIES.

Aanvraag accreditatie V&V 
Titel nascholing/Naam groep * 
Type nascholing  nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/accreditatie per bijeenkomst
e-learning/schriftelijke nascholing
nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/accreditatie voor totaal
Omschrijving leerdoelen * 
Locatie 
Opmerkingen 
Startdatum * 
Einddatum * 
Starttijd * 
Eindtijd * 
Voor welk type beroepsoefenaar is deze nascholing? *  Verpleegkundigen
Verzorgenden
Zorgprofessionals
 
Om welke bij- of nascholing gaat het *  Congres of Symposium
Cursus (Let op: bij een cursus is een vorm van toetsing verplicht)
Klinische lessen / refereerbijeenkomst
 
Verklaring evaluatie *  Bewijs van deelname op basis van aanwegheidsregistratie en herregistratiepunten
Ja, een evaluatie
Ja, een toets
Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en resultaten worden benut voor kwaliteitsverbetering van de scholing *  Ja
Evaluatieformulier met inhoudelijke vragen over kennisoverdracht: 
 
Is de scholingsactiviteit eerder geaccrediteerd geweest? *  Ja
Nee
Zo ja, vermeld dan door welke vereniging, het aantal toegekende punten en termijn 
PR- en voorlichtingsmateriaal: * 
 
Overzicht en CV's van docenten en sprekers die voldoen aan tenminste 2 van de 3 eisen: * 
De scholing is evidence-based practice *  Ja
Toelichting Evidence-based practice * 
 
Studiebelasting (contacturen) (1 lesuur = 1 punt) * 
Wilt u de scholing zichtbaar in de scholingsagenda? *  Ja
Nee
Deelnamekosten: 
 
Akkoord presentie *  Ik ga akkoord met invoeren presentie binnen 3 weken na afloop.
Akkoord accreditatiesystematiek KR en RZP *  Ik ga akkoord met de accreditatie systematiek.
 
Copmpetenties MINIMAAL 1 en MAXIMAAL 3 (DRIE) competenties aanvinken. Zie de TOELICHTING bovenaan deze pagina. 
Vakinhoudelijk/Klinisch handelen * 
Communicatie 
Samenwerking 
Organisatie 
Maatschappelijk handelen 
Kennis en wetenschap 
Professionaliteit 
Naam en voorletters aanvrager * 
E-mailadres aanvrager * 
 
E-mailadres *
 

* Deze velden zijn verplicht.