wdh

Aanvraagformulier accreditatie nascholing assistente

Aanvraagformulier ter verkrijging van accreditatie voor een nascholing Assistentes.

Na het invullen en versturen van dit formulier ontvangt u per mail een kopie.

Voor vragen: n.wools@huisartsenkringtwente.nl

(Dit formulier is gebaseerd op de gegevens die het GAIA systeem vraagt)

Aanvraagformulier accreditatie nascholing assistente 
Titel nascholing * 
Type nascholing (aankruisen wat van toepassing is) *  (mini) symposium
(meerdaags) congres
workshop
(meerdaagse) nascholing
refereerbijeenkomst
wetenschappelijke bijeenkomst werkgroep
internationaalcongres
schriftelijke nascholing
e-learning
Omschrijving leerdoelen * 
Bestaat de nascholing uit meerdere bijeenkomsten? *  Ja
Nee
Zo ja, hoeveel 
Locatie 
Datum van de bijeenkomst * 
Starttijd * 
Eindtijd * 
Scholingsactiviteit (aankruisen wat van toepassing is)  Congres
Symposium
Cursus
Workshop
Studiedag
Refereeravond
Klinischeles
Vaardigheidstraining
Leerdoelen * 
Docenten * 
Programma * 
Webadres met informatie 
Tataal aantal contacturen * 
Standaard inschrijfgeld per deelnemer * 
Aanvullende toelichting op inschrijfgeld 
Ingevulde programmaonderdelen: 
Studiemateriaal: 
Gebruikte litaratuur: 
Te beoordelen studiemateriaal 
 
Als deze cursus al door een andere organisatie is geaccrediteerd vermeld dan hiernaast de organisatie en event. het accreditatienummer 
Soort aanvraag *  accreditatie eenmalig
accreditatie twee jaar
Evaluatieresultaten: * 
Eventuele opmerkingen of toelichting voor de accreditatiecommissie: 
Naam en voorletters aanvrager * 
E-mailadres aanvrager * 
E-mailadres *
 

* Deze velden zijn verplicht.