wdh

Herregistratie-eisen


Huisartsen

Om voor enige herregistratie in aanmerking te komen moeten huisartsen aantonen dat zij in de vijf jaar direct voorafgaand aan de expiratiedatum van de registratie gedurende ten minste één jaar ten minste 16 uur per week en vanaf 1 januari 2009 gemiddeld 16 uur per week als zodanig werkzaam zijn geweest. In dat geval kan de herregistratie met één jaar worden hernieuwd, mits aan de overige eisen is voldaan. Huisartsen in dienstverband, waarnemers en huisartsen in het buitenland moeten een verklaring werkzaamheden overleggen.

Vanaf 1 januari 2006 moeten huisartsen door middel van een verklaring ANW-diensten aantonen dat zij jaarlijks ook ten minste tien ANW-diensten (avond-, nacht-, of weekenddiensten) hebben gedaan, ongeacht de omvang van hun werkzaamheden. Vanaf 1 januari 2009 moeten huisartsen aantonen dat zij gemiddeld over vijf jaar ten minste 50 uur ANW-diensten per jaar hebben verricht. Hierbij geldt dat huisartsen die langer dan 25 jaar aaneengesloten zijn ingeschreven in het register, gemiddeld over vijf jaar ten minste 25 uur ANW-diensten per jaar moeten verrichten.

Huisartsen moeten ook aantonen dat zij gemiddeld over een periode van vijf jaar, ten minste 40 uur per jaar hebben deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Vanaf 1 januari 2009 geldt dat hiervan ten minste twee uur per jaar moet bestaan uit geaccrediteerde intercollegiale toetsing. Met ingang van 1 januari 2010 is intercollegiale toetsing alleen geaccrediteerd indien de toetsgroep wordt begeleid door een CHBB-geregistreerd Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC).

Vanaf 1 januari 2011 is het deelnemen aan het visitatieprogramma van de wetenschappelijke vereniging (het NHG) een herregistratie-eis voor huisartsen.

Voor meer informatie zie de website van de knmg. Klik hier...