wdh

Juryrapport Toetsgroepen 2013

Samenvatting van het oordeel van de jury voor de verschillende toetsgroepen:
 
Huisartsencooperatie Soest krijgt een eervolle vermelding, omdat zij vanwege het jurylid, die tevens de EKC, is niet mee kan dingen naar de prijs.:
 • Zeer  duidelijke scheiding tussen FTO en toetsonderwerpen.
 • Bij FTO duidelijke structuur
 • Heldere omschrijving van de vervolgstappen
 • Aangeven van veranderingen met een implementatieplan
 • Veelzijdige onderwerpen deels conform de landelijke speerpunten
 • Bij toetsing veel aandacht samenwerking 1e - en 2e lijn
Toetsgroep IJsselstein krijgt dit jaar de eerste prijs ( in 2012 2e)
 • Duidelijk jaarplan met wisselende onderwerpen
 • Gestructureerde verslaglegging
 • Goed plan van aanpak
 • Heldere verslagen
 • Doorlopende afsprakenlijst (met ook afspraken uit verleden)
Toetsgroep Overvecht krijgt dit jaar de 2e prijs:
 • Goed afwisselend programma met mix van onderwerpen
 • Goede verslaglegging met heldere actiepunten
 • Goede afspraken
 • Kwaliteitscirkel met evaluatie
 • Duidelijke prescriptiecijfers
Toetsgroep Doorn de 3e prijs ( wel potentie, maar nog wat minder structuur dan andere prijswinnaars)
 • Leuk jaarprogramma
 • Aandacht voor kwaliteitsindicatoren.
 • Heldere verslaglegging en werkwijze
 • Aandacht voor evaluatie van afspraken.
 • Structuur kan verbeterd worden