wdh

KCHT

De Kwaliteits Commissie Huisartsen Twente, afgekort KCHT, heeft de drie Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH’s) als subcommissies en bestaat uit:
P. Marinus, B.Y.M. Kim en M.J.M. Verspaandonk vanuit de WDH Enschede.
C.J.M. van den Helder en F. Waanders vanuit de WDH Midden-Twente.
R. Boeve-Smit en R.C. Welling vanuit WDH Almelo.
J.A. Kwee vanuit het bestuur van de Huisartsenkring Twente.


Deze commissie houdt zich bezig met allerlei vraagstukken en regelgevingen betreft deskundigheidsbevordering en organiseert Twentebrede en EKC-cursussen.