wdh

Verslag assistentes voor assistentes

Nascholing 'assistentie voor assistentes': een trend gezet?

Door: Gert Roos, kaderhuisarts Supervisie & Coaching.

Intervisie voor praktijk assistentes is een nieuw (geaccrediteerd) scholings aanbod. WDH Midden Nederland zette dat eind 2011 op de kaart onder de naam: 'assistentie voor assistentes' (samen sta je sterk).
In januari 2012 startten twee groepen assistentes, begeleid door resp. Betty Trum en Gert Roos, kaderhuisartsen Supervisie & Coaching.

In de aankondiging van de cursus stond: ‘Assistentes werken in de frontlinie: het eerste contact aan de telefoon, het aanspreekpunt voor praktijkbezoekers. Dit  stelt hoge eisen aan professionele eigenschappen: je moet goed kunnen communiceren, optimaal kunnen samenwerken en daarbij ook nog ‘jezelf’ laten zien: die hulpverlener blijven die je ook graag wílt zijn!
Makkelijk is dat allemaal niet. Soms levert het vragen op: hoe zouden collega’s omgaan met die lastige klagers, of met de moeilijke kanten van samenwerken? Waarom voel ik me soms blij na een dag werk, en soms zo ontzettend moe?
Hoe zou het zijn om dat soort vragen eens rustig, en onder deskundige leiding, te kunnen bespreken met collega’s die vergelijkbare ervaringen hebben?’

We wéten nu hoe dat is, na de eerste 3 bijeenkomsten: het is intensief, spannend, vertrouwelijk, leerzaam en vooral: een verademing om eens rustig en met een duidelijke structuur te kijken naar die kanten van dat moeilijke vak van doktersassistente.
We praten over dwingende patiënten, time management, eigen gevoelens van irritatie en onmacht, over de kunst van het geven van feedback. Er wordt gelachen, geoefend en er worden vooral veel verhalen gedeeld.
De uitkomst is elke keer weer verrassend, maar steeds weer voldoende praktisch: zó kan je dat dus ook aanpakken, zo doen collega's dat.
In een volgende keer horen we hoe het was om te oefenen met ander gedrag.

Intervisie voor doktersasssitentes is een 'must', zo vindt ook de Nederlandse Vereniging van Doktersassistentes (NVDA) die direct belangstelling toont voor deze cursus. Op haar website (www.nvda.nl) woedt de discussie over de stelling : 'doktersassistentes moeten meer aan intervisie doen' Op 24 februari is hierop 193 maal gereageerd, waarop 156 maal met instemming.
De hoofdredacteur van het vakblad ('de doktersassistent') woont een van onze intervisie sessies bij en interviewt de deelneemsters.
De uitkomsten zijn te lezen in een artikel in het nummer van maart van dit tijdschrift. De teneur: een belangrijke nieuwe ontwikkeling die bijdraagt aan de professionalisering van de doktersassistentes.

Het begin is er, bescheiden maar toch: een trend gezet, het belang onderkend. Wie volgt ?

Vanaf april ontstaan nieuwe mogelijkheden voor begeleide intervisie groepen voor doktersassistentes onder leiding van kaderhuisartsen.
Informatie/inschrijving via WDH Midden Nederland (www.wdhmn.nl) of via Gert Roos, gbroos@worldonline.nl

 Terug