wdh

Verslag toetsgroepen

Na het invullen en versturen van dit formulier ontvangt u per mail een kopie.

Verslag toetsgroep 
BASISGEGEVENS 
Naam toetsgroep * 
Naam EKC * 
e-mailadres EKC * 
Naam contactpersoon * 
VERSLAGLEGGING 
Datum bijeenkomst * 
Doel bijeenkomst * 
Welk(e) onderwerp(en) is (zijn) behandeld? * 
Welke werkvormen zijn gebruikt? * 
Werden er richtlijnen/protocollen gebruikt? *  Ja
Nee
Zo ja, welke 
Zijn er andere bronnen gebruikt? *  Ja
Nee
Zo ja welke? 
Zijn de leervorderingen van de deelnemers getoetst? *  Ja
Nee
Zo ja, hoe? 
Wat zijn de uiteindelijke resultaten van het overleg? * 
Zijn er afspraken gemaakt over het vervolg? *  Ja
Nee
Zo ja, wanneer worden die getoetst? 
Werden de activiteiten gesponord? *  Ja
Nee
Zo ja, door wie? 
Event. eigen verslag toevoegen: 
E-mailadres *
 

* Deze velden zijn verplicht.