wdh

Nascholing proctologie

Datum woensdag 24 april
Locatie Helder kliniek
Doelgroep Huisartsen
Organisatie WDH Twente i.s.m. Helder kliniek
Accreditatie 2 uur
Prijs 50.00

3,4 miljoen Nederlands hebben last van anale klachten. Dat is 1 op de 5 inwoners. Veel mensen blijven rondlopen met hun klachten omdat zij er niet over durven te spreken. Dat maakt anale klachten een beladen onderwerp.
In uw dagelijkse praktijk komen er regelmatig mensen met anale problematiek. Dit is vaak complexe problematiek en het heeft vaak grote gevolgen voor betrokkenen.
In deze nascholing gaan we in op diagnostiek en behandeling van anale problemen, met specifieke aandacht voor fissuren, fistels en hemorroïden. We bespreken de NHG standaard rectaal bloedverlies en gaan dieper in op fecale incontinentie.
Wat zijn bij deze problemen de beste behandelmethoden, wat kunt u als huisarts zelf doen, wat is het nut van (zelf)medicatie en wanneer kunt u beter doorverwijzen.
Doelstelling:
Na afloop van deze nascholing:
• bent u in staat de meest voorkomende proctologische aandoeningen van elkaar te onderscheiden;
• kent u de basisprincipes van de proctologie in de huisartsenpraktijk
• kent u de huisartsgeneeskundige behandeling van deze aandoeningen, wat u zelf kunt behandelen en wanneer het raadzaam is om door te verwijzen
DATUM              Woensdag 24 april 2019
LOCATIE             Helder Kliniek, Capitool 7, 7521 PL Enschede.
TIJD                    18.30-20:30 uur (ontvangst 18:00 uur, voor een broodje wordt
                           gezorgd.
INSCHRIJVEN    Middels boven- of onderstaande blauwe balk
DEELNEMERS   Maximaal 20
DOCENTEN       Martijn Lutke-Holzik en Menno Raber, beide proctoloog.
KOSTEN            €50,- (voor NIET leden geldt een deelnemersbijdrage van €100,-) 
INLICHTINGEN Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH bureau,
telefoon 074 256 83 31 of nascholingen@huisartsenkringtwente.nl
Wij hopen u op deze nascholing te mogen begroeten,
Met vriendelijke groet,
Frank Waanders, huisarts en Karl Lövering, vestigingsmanager Helder Kliniek Enschede