wdh

Osteoporose Basis

Datum donderdag 28 februari
Locatie Ambiq, 4de verdieping
Doelgroep Huisartsen, Praktijkondersteuners
Organisatie THOON
Accreditatie 3 uur
Prijs
Tijd: 17.30-21.30 uur
DATUM
28 februari 2019
 
Tijd:
17.30-21.30 uur

Locatie:
Ambiq gebouw, 4e verdieping
Sabina Klinkhamerweg 21, 7555 SK  Hengelo

PROGRAMMA
Inleiding
Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien jaar doorgedrongen tot de top vijf van chronische ziekten in Nederland. Ongeveer 850.000 mensen hebben op dit moment osteoporose (bron: RIVM). Het RIVM heeft een prognose opgesteld van het aantal Nederlanders met osteoporose in 2025. Daaruit blijkt een forse groei tot meer dan 1,2 miljoen mensen met osteoporose in 2025. Osteoporose is en blijft dus een veelvoorkomende aandoening. Vooral onder ouderen van 75 jaar en ouder gaat het aantal gevallen van osteoporose sterk stijgen.

Osteoporose wordt ook wel "de stille epidemie” genoemd omdat de aandoening zelf weinig klachten geeft. Per praktijk hebben 100-150 mensen osteoporose. Hiervan is maar 20% bekend! Er is dus sprake van onderdiagnostiek. De consequenties van osteoporose kunnen zeer ernstig zijn. Het is daarom van groot belang om mensen met een verhoogd risico op het krijgen van
osteoporose op te sporen en te volgen en zo nodig preventief te behandelen.

De NHG-standaard fractuurpreventie 2012 adviseert om de zorg voor mensen met osteoporose en hen die een verhoogd risico hierop hebben op een gestructureerde en geïntegreerde manier te verzorgen. De organisatie van de huisartsenpraktijk is echter veelal nog onvoldoende ingericht om de zorg voor deze mensen op een gestructureerde wijze te verzorgen. Daarnaast hebben huisartsenpraktijken beperkte tijd om de osteoporosezorg volgens de gestelde richtlijnen uit te voeren. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen en de zorg voor ieder mens met (een verhoogd risico op) osteoporose te garanderen dient de organisatie te worden aangepast, zoals het opzetten van een (multidisciplinair) voorlichting- en behandeltraject voor deze groep met als doel het verkleinen van het risico op fracturen.

Inhoud scholing

Deel 1
Osteoporose en fractuurpreventie
Door Jan Rauws
• Osteoporose, diagnostiek en behandeling ter preventie van fracturen;
• Wat is osteoporose?;
• Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van fracturen en hoe wordt de diagnose osteoporose gesteld?;
• Wat is het belang van casefinding van osteoporose en welke rol kunt u hierbij innemen?;
• Welke behandelopties zijn er en wie komen in aanmerking voor behandeling?;
• Welke medicamenten kan men inzetten bij osteoporose?
Leerdoelen
• Inzicht krijgen in het ziektebeeld en de pathofysiologie van osteoporose;
• Kennis nemen van de NHG standaard 2012 en inzicht krijgen in nieuwe ontwikkelingen in
 de eerste en tweede lijn;
• Weten hoe risicopatiënten kunnen worden opgespoord;
• Weten wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor het krijgen van fracturen, wanneer en hoe een risicoprofiel moet worden opgesteld en kunnen interpreteren van het risicoprofiel bij het bepalen van osteoporose;
• Inzicht krijgen in up-to-date diagnostiek (o.a. DXA, wervelfractuur diagnostiek vitamine D bepaling);
• Weten welke behandelopties er zijn en hoe hier mee om te gaan.

Deel 2
Het opzetten van een gestructureerd osteoporosespreekuur
• Door Sofia Bosch
• Hoe zet je een gestructureerd osteoporosespreekuur op in de praktijk aan de hand van 10 stappen;
• Hoe past osteoporosezorg binnen de uitvoering van de chronische zorg in de huisartsenpraktijk? (o.a. COPD, DM en ouderenzorg);
• Wat komt er aan de orde tijdens het consult bij de huisarts en POH en hoe is de follow-up voor de verschillende risicogroepen?;
• Met wie kunt u samenwerken binnen de osteoporosezorg en wat is het belang daarvan?;
• Welke financieringsmogelijkheden zijn er om osteoporosezorg op te zetten?

Leerdoelen
• Inzicht krijgen in het belang van gestructureerde osteoporosezorg;
• Weten hoe u een selectie kunt maken van de gewenste doelgroep;
• Weten op welke wijze osteoporosezorg gestructureerd kan worden ingericht aan de hand van de nieuwe NHG standaard 2012;
• Weten wat er aan de orde komt tijdens het consult bij de huisarts en POH en hoe de follow-up is voor de verschillende risicogroepen;
• Weten met wie u binnen de osteoporosezorg kunt samenwerken en het belang inzien van die samenwerking.

KOSTEN
Geen

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd voor de huisarts.

Docenten
Jan Rauws en Sofia Bosch

INSCHRIJVEN
t.z.t. via de THOON website