wdh

Symposium (TO) POP poli

Datum donderdag 26 september
Locatie ZGT Almelo, Twentezaal
Doelgroep Huisartsen
Organisatie WDH Twente ism ZGT
Accreditatie 4 uur
Prijs

Uitnodiging Ketenzorg voor kwetsbare zwangeren in Twente, waar zit de kracht?
 
Wanneer: Donderdag 26 september 2019
 
Tijd: 16:00 - 21:30 uur
 
Waar: ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
 
Organisator: POP poli’s MST en ZGT i.s.m. VSV Twente
 
TOELICHTING
 
De omstandigheden waarin vrouwen kinderen krijgen zijn niet gelijk. Er zijn vrouwen waarbij de randvoorwaarden minder gunstig zijn. Denk aan vrouwen met psychische klachten, psychosociale problemen, een verstandelijke beperking of middelenafhankelijkheid.
 
Het is bekend dat deze omstandigheden een negatieve invloed hebben op de zwangerschap. Problemen zoals vroeggeboorte, een laag geboortegewicht, aangeboren afwijkingen of asfyxie komen vaker voor. Deze negatieve invloed strekt zich ook uit naar de kraamperiode met voedings-, slaap- en hechtingsproblemen bij de pasgeborene.
 
Het optimaliseren van de omstandigheden voor deze vrouwen heeft meteen een gunstig effect op de uitkomst van hun zwangerschap en de gezondheid van de kinderen. Voorlichting over goede timing van de zwangerschap is hierbij ook belangrijk.
 
In Twente zijn er daarom meerdere initiatieven om situaties van moeders en kinderen te optimaliseren.
- De POP poli’s van de ziekenhuizen zijn een samenwerking tussen psychiaters, kinderartsen en gynaecologen. Zij willen de zorg voor zwangeren met psychische en psychosociale kwetsbaarheid optimaliseren.
- In het Verloskundig Samenwerkingsverband Twente werken alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de geboortezorg met elkaar samen. In 2018 zijn er multidisciplinaire zorgpaden voor kwetsbare zwangeren ontwikkeld.
 
Dit symposium wil bekendheid geven aan de werkwijze van de POP poli’s en VSV zorgpaden voor kwetsbare zwangeren. Tevens is dit symposium bedoeld om op een informele manier kennis te nemen van elkaar en elkaars initiatieven. Bovendien is er ruimte voor posterpresentaties of stands. Een ieder die van deze informatiemarkt gebruik van wil maken om een relevant idee, onderzoek, praktijk, werkwijze e/o specialisatie te delen kan zich hiervoor inschrijven.
 
PROGRAMMA
 
Dagvoorzitter, Renske Rijlaarsdam, kinderarts, medewerker POP poli, ZGT
 
Wat
Opening
Wie
Afgevaardigde College van Burgemeester en Wethouders gemeente Almelo
 
Wat
Achtergrond, ontstaan en ervaringen van POP poli’s ZGT / MST
Wie
Irene Zuijdgeest Physician Assistant- klinisch verloskundige, medewerker POP poli, MST
 
Wat
Psychiatrische ziektebeelden bij zwangeren / kraamvrouwen. O.a: hoe kunnen externen de psychiater bereiken bij vragen? Bijv. verdenking psychose. Etc. Tim Walrave Psychiater, medewerker POP poli, ZGT Moeder baby unit Toelichting op werkwijze, resultaten, etc.
Wie
Petra Marbus Verpleegkundig specialist psychiatrie, medewerker POP-poli, ZGT
 
Wat
Anticonceptie voor kwetsbare vrouwen
Wie
Connie Rijlaarsdam Programmamanager Nu Niet Zwanger, winnaar "Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid, 2016
 
Wat
Ruimte voor vragen uit de zaal
 
Wat
Pauze met eenvoudige maaltijd
 
Wat
Patiëntervaring bij POP poli
Wie
Ex- patiënte en Irene Zuijdgeest
 
Wat
"De hechtingsrelatie begint tijdens de zwangerschap”- over het belang van de Infant Mental Health- visie in de zorg voor de kwetsbare zwangere
Wie
Anneke Smeets- Schouten Klinisch neuropsycholoog/ registerpsycholoog kind en jeugd, MST
 
Wat
Behandeling voor twee; medicatie tijdens zwangerschap & lactatie
Wie
Esther Groot Wassink- Sportel Ziekenhuisapotheker medewerker POP poli, MST 
 
Wat
Herkenning van en omgang met licht verstandelijk beperking bij zwangeren
Wie
Ilona Simons, Gezinsvoogd William Schrikker Groep
 
Wat
Veiligheidsplan t.b.v. bevalling en kraambed bij psychosociale kwetsbaarheid
Wie
Inge Schreurs Physician Assistant- klinisch verloskundige, medewerker POP poli, ZGT en bestuurslid LKPZ Nathalie du Sart Medisch maatschappelijk werker, medewerker POP-poli, ZGT
 
Wat
Ruimte voor vragen uit de zaal
 
Afsluiting
 
ALGEMENE INFORMATIE

Inschrijven
Inschrijven voor het symposium kan via het aanmeldformulier.  Inschrijven voor deelname aan de informatiemarkt eveneens.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €29,95. Bij aanmelding na 1 september is het inschrijfgeld €50,00. U kunt het bovenstaande bedrag onder vermelding van uw naam en functietitel overmaken naar rekeningnummer NL88 ABNA 0536 7731 14. T.a.v. VSV Twente, Tamara ten Brinke.
 
Doelgroep
Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, psychiaters, psychologen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, obstetrie – neonatologie- en psychiatrieverpleegkundigen, kraamverzorgenden, cliëntvertegenwoordigers, (medisch) maatschappelijk werkers, bestuurders en managers in de kraamzorg, de JGZ en uit geboortezorgorganisaties, beleidsmedewerkers van GGD en gemeenten.
 
Accreditatie
Aangevraagd voor verloskundigen, medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden. Bij voldoende belangstelling uit andere disciplines kan accreditatie worden aangevraagd bij POH GGZ, registerplein, NIP/NVO, VSR.

Informatie / contact: Secretaresse VSV Twente, Manon Luttikholt E-mail: secretaresse.vsvtwente@gmail.com