wdh

Herregistratie

Vijfjaarstermijn

De eerste inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Om voor hernieuwing van de registratie (herregistratie) voor een periode van maximaal vijf jaar in aanmerking te komen dienen huisartsen te voldoen aan de herregistratie-eisen.

Lees meer op de website van de knmg. Klik hier...