wdh

Formulieren toetsgroepen

  1. Download het jaarplan u vult het jaarplan in en de samenstelling van de groep en verzendt dit als bijlage naar de WDH n.wools@huisartsenkringtwente.nl

  2. Na afloop van elke bijeenkomst vult u het te downloaden verslag formulier in en verzendt dit als bijlage naar de WDH n.wools@huisartsenkringtwente.nl Wanneer u een eigen verslag heeft kunt u dit onder vermelding van de naam van de groep als bijlage meesturen.

  3. In de presentielijst geeft u aan welke deelnemers aanwezig waren, print het formulier uit en laat dit voorzien van handtekeningen. De presentielijst kunt u scannen en mailen of per fax versturen aan het WDH bureau.

Het secretariaat van het WDH bureau verzorgt verder de invoer in GAIA en de gegevens worden op naam van elke deelnemer in diens persoonlijke dossier bijgeschreven.

Jaarplan formulier
Verslag formulier
Presentielijst

Voor eventuele vragen kunt u een e-mailbericht sturen aan n.wools@huisartsenkringtwente.nl