wdh

Procedure GAIA WDH

Om een beroep te kunnen doen op de instellingsaccreditering van de WDH Twente dienen de volgende regels te worden nageleefd.

  • De cursus wordt georganiseerd door een der aangesloten WDH-en of door derden met medewerking van een van de huisartsen van de WDH-kerngroepen cq. bestuur.
  • De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de uitvoeringsdatum worden ingediend via het GAIA aanvraagformulier.
  • De aanvraag wordt digitaal ingediend middels onderstaand "Aanvraagformulier accreditatie nascholing".
  • De aanvraag wordt beoordeeld door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM).
  • Voor cursussen, die door derden worden georganiseerd worden accreditatiekosten in rekening gebracht.
  • De organisatie die de cursus aanbiedt draagt er zorg voor dat een getekende presentielijst uiterlijk 2 weken na de cursus ingestuurd is naar n.wools@huisartsenkringtwente.nl.

Aanvraagformulier accreditatie nascholing Huisartsen (GAIA)

Aanvraagformulier ter verkrijging van accreditatie voor een nascholing die voldoet aan de eisen van de instellingsaccreditering WDH afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.
______________________________________________________

Aanvraagformulier accreditatie nascholing Assistentes

Aanvraagformulier ter verkrijging van accreditatie voor een nascholing Assistentes. 
______________________________________________________

Aanvraagformulieren accreditatie nascholing Praktijkondersteuners

Aanvraagformulieren ter verkrijging van accreditatie voor een nascholing Praktijkondersteuners (POH).