wdh

Lidmaatschap huisartsen

Leden zijn gevestigde huisartsen, HIDHA’s, waarnemers.
De ledenbijdrage is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.

De voordelen van het lidmaatschap:

  • Korting op alle nascholingen georganiseerd door de WDH Twente.
  • Kosteloze accreditatie en registratie toetsgroepen onderwijs.
  • Mailingen van nascholingen en activiteiten.
  • Nieuwsbrief met actuele informatie.
  • Kosteloos gebruik maken van nascholingsmateriaal.
  • Advies en ondersteuning nascholingen, toetsgroepen, Erkende KwaliteitsConsulenten.
Klik hier om u aan te melden als lid van WDH Twente.
 
Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door dit schriftelijk kenbaar te maken 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

Praktijkmedewerkers

De WDH Twente draagt ook zorg voor de nascholing van praktijkmedewerkers.

Klik hier als u opgenomen wil worden in onze database.

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over de WDH Twente dan kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door de WDH twente kan worden opgelost, zal deze door LINKH worden behandeld.