wdh

KCHT

De Kwaliteits Commissie Huisartsen Twente, afgekort KCHT, heeft de drie Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH’s) als subcommissies en bestaat uit:
P. Marinus vanuit de WDH Enschede.
C.J.M. van den Helder en F. Waanders vanuit de WDH Midden-Twente.
R.C. Welling en C. Martens vanuit WDH Almelo.
J.C.A. van Grafhorst vanuit het bestuur van de Huisartsenkring Twente.


Deze commissie houdt zich bezig met allerlei vraagstukken en regelgevingen betreft deskundigheidsbevordering en organiseert Twentebrede en EKC-cursussen.