wdh

KCHT

De Kwaliteits Commissie Huisartsen Twente, afgekort KCHT, heeft de drie Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH’s) als subcommissies en bestaat uit:
P. Marinus vanuit de WDH Enschede.
C.J.M. van den Helder en F. Waanders vanuit de WDH Midden-Twente.
R.C. Welling vanuit WDH Almelo.
J.A. Kwee vanuit het bestuur van de Huisartsenkring Twente.


Deze commissie houdt zich bezig met allerlei vraagstukken en regelgevingen betreft deskundigheidsbevordering en organiseert Twentebrede en EKC-cursussen.