wdh

Procedure voor het invoeren van kleine groepsbijeenkomsten in GAIA voor EKC-en

  • Het betreft groepen die in min of meer vaste samenstelling bijeenkomen zoals toetsgroepen, FTO-groepen, DTO-groepen, nascholing in de hagro, etc.
  • In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen. Indien er meerdere bijeenkomsten door dezelfde groep worden belegd met verschillende tijdsduur, moeten ook meerdere aparte aanvragen worden gedaan.
  • De aanvraag heeft betrekking op één (kalender)jaar.
  • Wanneer tijdens het jaar veranderingen optreden in de samenstelling van de groep kunt u leden toevoegen of afmelden.
  • De accreditatie kan uitsluitend verzorgd worden voor huisartsen.
  1. Vul het digitale jaarplan toetsgroep formulier in of download het jaarplan als worddocument u vult het jaarplan in en de samenstelling van de groep en verzendt de word versie als bijlage naar de WDH n.wools@huisartsenkringtwente.nl.

  2. Na afloop van elke bijeenkomst vult u het digitale verslag formulier in of het te downloaden verslag formulier en verzendt de word versie als bijlage naar de WDH n.wools@huisartsenkringtwente.nl. Wanneer u een eigen verslag heeft kunt u dit onder vermelding van de naam van de groep als bijlage meesturen.

  3. In de presentielijst geeft u aan welke deelnemers aanwezig waren, print het formulier uit en laat dit voorzien van handtekeningen. De presentielijst kunt u scannen en mailen of per fax versturen aan het WDH bureau.

    Het secretariaat van het WDH bureau verzorgt verder de invoer in GAIA en de gegevens worden op naam van elke deelnemer in diens persoonlijke dossier bijgeschreven.
Jaarplan toetsgroep formulier digitale versie
 
Verslag formulier digitale versie

Jaarplan formulier als worddocument

Verslag formulier als worddocument

Presentielijst

Voor eventuele vragen kunt u een e-mailbericht sturen aan n.wools@huisartsenkringtwente.nl.