wdh

DISCLAIMER

De auteursrechten van de inhoud van deze website behoren tot de WDH Twente.
Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud uitsluitend met schriftelijke toestemming van de WDH Twente.

Aan de gepresenteerde informatie op deze website kan en mag de bezoeker geen rechten ontlenen.
De WDH Twente heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van alle gegevens.
De WDH Twente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die door externe links beschikbaar zijn.
De WDH Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de WDH Twente op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.